Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)
 
 
 
 

Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Πρέβεζας

Διοικητικά Αρχεία

Αρχείο

Χρονολογία

Περιγραφή

Νομαρχία Πρέβεζας - Διεύθυνση Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου

1929 - 1992

Φάκελοι βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων

Τελωνείο Πρέβεζας

 1948 - 1975

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα)

Κτηματική Υπηρεσία Πρέβεζας

 1950 - 1990

Φάκελοι σχετικά με τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών

Νομαρχία Πρέβεζας - Διεύθυνση Γεωργίας Πρέβεζας

 1951 - 1999

Εδαφολογικοί χάρτες Πρέβεζας, φωτογραφικά λευκώματα γεωργικών εκθέσεων, φάκελοι σχετικοί με βοσκοτόπους, φάκελοι σχετικοί με κτηνοτροφικές μονάδες, με ευρωπαϊκά προγράμματα (Leader) και αποζημιώσεις

Οργανισμός Βάμβακος Πρέβεζας

 1952 - 2002

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Ατομικοί φάκελοι προσωπικού, μισθοδοσία

Νομαρχία Πρέβεζας - Τμήμα Εμπορίου Πρέβεζας

 1956 - 1974

Εμπιστευτική αλληλογραφία, εγκύκλιοι, αγορανομικές διατάξεις, κατάλογοι εστιατορίων, τιμολόγηση προϊόντων

Χημική Υπηρεσία Πρέβεζας

 1958 - 2005

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, χημικές αναλύσεις, φάκελοι ποτοποιείων

Λιμεναρχείο Πρέβεζας

 1959 - 2004

Φάκελοι αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα), εγκύκλιοι

Στατιστική Υπηρεσία Πρέβεζας

 1962 - 1987

Δελτία ετήσιας γεωργικής έρευνας

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Πρέβεζας

 1964 - 1999

Βιβλία υπολόγων, βιβλία εγκρίσεων και εντολών πληρωμής

Νομαρχία Πρέβεζας

 1967 - 1979

Φάκελοι αλληλογραφίας με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης νομού Πρέβεζας

Νομαρχία Πρέβεζας - Διεύθυνση Δασών

 1971 - 1995

Φάκελοι σχετικοί με φυτώρια, αναδασώσεις, χείμαρρους, δασικούς δρόμους, βοσκοτόπους, θήρα

ΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ Πρέβεζας

 1972 - 2006

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας

ΙΚΑ Πρέβεζας

 1975 - 2002

Έντυπα αδειών, Συνταγολόγια, Παραπεμπτικά ειδικών εξετάσεων

Νομαρχία Πρέβεζας - Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων και Προστασίας Πολιτών

 1990 - 1994

Αιτήσεις διαβατηρίων

ΙΚΑ Πάργας

 1990 - 2002

Συνταγολόγια

ΙΚΑ Θεσπρωτικού

 1990 - 2002

Συνταγολόγια

Λιμενικός Σταθμός Πάργας

 1990 - 2000

Φάκελοι αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα), εγκύκλιοι

Αγροτικά Ιατρεία ΙΚΑ Πρέβεζας

 1992 - 1994

Συνταγολόγια

Πυροσβεστική Υπηρεσία Πρέβεζας

 1992 - 2006

Φάκελοι αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα), εγκύκλιοι

Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας

 2001 - 2002

Φάκελοι αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα), εγκύκλιοι

ΙΚΑ Καναλακίου

 2002

Συνταγολόγια

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Πρέβεζας

 2004

Δελτία στατιστικής

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας

1914 - 1996

Φάκελοι αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα), αντίγραφα Γενικών ελέγχων, ατομικοί φάκελοι καθηγητών

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας

1918 - 2002

Ατομικοί φάκελοι δασκάλων, φάκελοι διδακτηρίων σχολείων και νηπιαγωγείων

1ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας

1946 - 2002

Ατομικοί φάκελοι δασκάλων, φάκελοι διδακτηρίων σχολείων και νηπιαγωγείων

Γραφείο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΜΤΕΕ - ΚΕΤΕ - ΤΕΛ) Πρέβεζας

1979 – 1995

Φάκελοι αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα), εγκύκλιοι

Παιδόπολη Ζηρού «Ο Άγιος Αλέξανδρος»

1950 – 1970

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ατομικοί φάκελοι & καρτέλες παιδιών