Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Υπηρεσίες
        προς το κοινό
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)
 
 
 
 

Στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Πρέβεζας λειτουργεί αναγνωστήριο για μελέτη αρχειακού υλικού από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:30-14:30. Οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν δημόσια ή ιδιωτικά αρχεία, μετά από αίτησή τους και σύμφωνα με τον κανονισμό του αναγνωστηρίου της υπηρεσίας.

Αναγνωστήριο

Κανονισμός αναγνωστηρίου

Αίτηση ερευνητή

Αίτηση χορήγησης αντιγράφων

Αίτηση αναπαραγωγής υλικού

Δήλωση για προσωπικά δεδομένα

Βιβλιοθήκη

Tα ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Πρέβεζας διαθέτουν βιβλιοθήκη με βιβλία ιστορικού περιεχομένου με έμφαση στην ιστορία της Πρέβεζας και της Ηπείρου γενικότερα, καθώς και τοπικές εφημερίδες και περιοδικά, τα οποία διευκολύνουν τόσο στις δραστηριότητες των Αρχείων, όσο και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται τα αρχειακό υλικό που φυλάσσεται στην υπηρεσία. Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Το κοινό έχει πρόσβαση στη βιβλιοθήκη κατά τις ώρες λειτουργίας του αναγνωστηρίου.

Επισκέψεις σχολείων

Οι επισκέψεις σχολείων, οι οποίες αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα γενικής και τοπικής ιστορίας και στην απόκτηση αρχειακής συνείδησης, πραγματοποιούνται κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας, κατόπιν συνεννοήσεως.