Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)
 
 
 
 

Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Πρέβεζας

Εκπαιδευτικά Αρχεία

Αρχείο

Χρονολογία

Περιγραφή

1ο Λύκειο Πρέβεζας

 1897 - 1981

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Ειδικοί έλεγχοι, Βοηθητικά ειδικού ελέγχου, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Πρακτικά και αποφάσεις συλλόγου, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Φάκελοι αλληλογραφίας

Δημοτικό Σχολείο Ανθούσας

 1907 - 1950

 Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι

1ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας

 1918 - 1964

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλία διαχείρισης μαθητικών κατασκηνώσεων

Δημοτικό Σχολείο Μιχαλιτσίου

 1924 - 1965

Γενικοί έλεγχοι, Βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας,  Πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Νηπιαγωγείο Ανθούσας

 1939 - 1958

Μαθητολόγιο, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας

Στυλιάνειαι Τεχνικαί Σχολαί Πρεβέζης

 1966 - 1976

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Ειδικοί έλεγχοι

Νηπιαγωγείο Μιχαλιτσίου

 1969 - 1979

Μαθητολόγιο

Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο Πρέβεζας

 1982 - 1990

Αιτήσεις σπουδαστών, αιτήσεις καθηγητών, μισθολογικές καταστάσεις, φάκελοι αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα)

Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο Φιλιππιάδας

 1982 - 1990

Αιτήσεις σπουδαστών, μισθολογικές καταστάσεις, βιβλία ύλης

Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο Καναλακίου

 1982 - 1990

Μαθητολόγιο, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, μισθολογικές καταστάσεις

2ο Γυμνάσιο Πρέβεζας

 1993 - 1994

Γραπτά εξετάσεων

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου (Πρέβεζας)

 1973 - 2003

Φάκελοι αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα)