Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Δραστηριότητες
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εκδόσεις
Δημοσιεύσεις
Εκδηλώσεις
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)
 
 
 
 
 
 

Εκδόσεις

Συνέκδοση με την Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία

Αρχειονομία και Ιστορία, μια προβληματική. Πρακτικά Στρογγυλής Τράπεζας από τη Συνάντηση Αρχειονομίας "Τα Ελληνικά Αρχεία στον κόσμο που αλλάζει"
Πρέβεζα, 12-16 Σεπτεμβρίου 1990

πρακτικά συνεδρίου